top of page

HEYDAY CLUB

คอร์สเรียนออนไลน์ Digital Art สำหรับเด็กอายุ 7-13 ปี

เพื่อพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยี

พิเศษ เรียนสดทุกคอร์ส

web3_41.png

หลักสูตร วาดรูปเพื่อการวาดบน Ipad

สำหรับเด็กอายุ 7 ขวบขึ้นไป

web3_6v.png

หลักสูตร ทำโมเดล 3D บนไอแพด

สำหรับเด็กอายุ 9 ขวบขึ้นไป

ดีไซน์ที่ไม่มีชื่อ (7).png

หลักสูตร วาดการ์ตูนจิบิ

สำหรับเด็กอายุ 8 ขวบขึ้นไป

LINE_ALBUM_220815_14.jpg

Review

จากผู้ปกครอง

S__140738587.jpg